ТАЛАНТЫГ ТАНИНА
Байгууллагын хөгжилд хувь нэмэр оруулах хүмүүсийг ХАЙЖ ОЛОХ,, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ТАЛАНТ АНАЛТИТИК
Хэмжилт-Дүгнэлт-Тайлан-Зөвлөмж СУДАЛ-ХЭМЖ-ДҮГНЭ-ШИЙДВЭРЭЭ ГАРГА
ТАЛАНТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
Ажлын байран дахь хүмүүсийн зан үйлийг таних замаар үйл ажиллагааг амжилтанд хүргэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд тусална.
Previous
Next

ТАЛАНТЫГ ТАНИНА TALANT ACQUISITION

m001-1

Байгууллагын хөгжилд хувь нэмэр оруулах хүмүүсийг ХАЙЖ ОЛОХ,, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХАД тань сэтгэлзүйн найдварт- баталгаат-тохирц чанар бүрдсэн тестээр оношлож үнэлэхэд бид туслана..

БИЕ ХҮН ОНЦЛОГОО ТАНИНА

Хүний байгалиас заяасан өгөгдөл, дахин давтагдашгүй онцлогийг танихад тусална.

АЖЛЫН ТОХИРЦ

Тохирох талантыг сонгосноор ажлын байран дахь гүйцэтгэл сайжирна.

ХҮН КАПИТАЛАА ТАНИНА

Хүн капиталыг таньж, хөгжүүлж байгууллага хүчирхэгжинэ.

ЗАН ТӨЛВИЙН ТОХИРЦ

Байгууллагын үнэт зүйл, соёлд нийцэх талантыг олоход тусална.

ТАЛАНТ АНАЛИТИК TALANT ANALYTIC

m002

Хэмжилт-Дүгнэлт-Тайлан-Зөвлөмж
СУДАЛ-ХЭМЖ-ДҮГНЭ-ШИЙДВЭРЭЭ ГАРГА

ТАЙЛАГНАЛ

Тестийн үнэлгээний тайлагналыг хувь хүн, баг, байгууллага дээр үр дүнгийн анализ хийж тайлагнана.

ХЭМНЭЛТ

Тохирохгүй ажилтныг ажлын байран дээр ажилуулах ашиглалт, сургах удирдлага, санхүүгийн зардал, цаг хугацааг хэмнэж өгнө..

АСУУДАЛ

Тайлагналын үр дүнд хувь хүн, баг, байгууллагын хаана асуудал байна түүнийг олж харж, асуудлаа хэрхэн шийдэхэд тусална.

ШИЙДВЭР

Дэмжих талантуудыг сонгох, карьер өсгөх, багийг зөв бүрдүүлэх, ажлын байран дээр тогтвортой барихад мэдээллийн суурь болно.

ТАЛАНТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ TALANT DEVELOPMENT

Ажлын байран дахь хүмүүсийн зан үйлийг таних замаар үйл ажиллагааг амжилтанд хүргэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд тусална.

Сургалтын хэрэгцээ

- Байгууллагын гишүүдийг чиглүүлэх, сэдэлжүүлэх - Талантыг идэвхжүүлж, хөгжүүлэх - Манлайлагчдыг чадавхжуулах сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтан дээр хамтран ажиллах

Соёл

төдийгүй байгууллага амжилттай байх гол түлхүүр юм. Байгууллагын үнэт зүйл, хэм хэмжээг хүлээн зөвшөөрч, байгууллагын соёлыг өөрийн зан үйл болгон байгууллагын амжилтыг урагшлуулах байгууллагын иргэнийг төлөвшүүлэх тань дэмжинэ

Хөгжүүлэлтийн хэрэгцээ

Дэмжих талантуудыг чадавхжуулах, сул гүйцэтгэлтэй ажилтанг засах, талантыг идэвхжүүлэхэд психометрик үнэлгээний ухаалаг шийдэл таньд мэдээлэлийн суурь болж өгнө. Арга зүйн суурь Хувь, баг, байгууллагын хөгжүүлэх арга зүйн мэдээллийн суурь болно

Арга зүйн суурь

Хувь, баг, байгууллагын хөгжүүлэх арга зүйн мэдээллийн суурь болно