СЭТГЭЛ ЗҮЙН ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Баталгаат-Найдварт-Тохирц чанар хангаж стандартчилсан психометрик тест
Дэлгэрэнгүй
ЦАХИМ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВ
Дэлхийн хаанаас ч, хэзээ ч үнэлгээ хийлгэх боломжтой талант аналитикийн ухаалаг шийдэл
ТЕСТ АВАХ
ТАЛАНТ ТАНИХ
Байгууллагын капитал болсон талантыг танихад туслана
Дэлгэрэнгүй
ТАЛАНТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
Талантыг таньж, хөгжүүлэх хэрэгцээг тодорхойлно.
Дэлгэрэнгүй
ШИЙДЭЛ
Шийдвэр гаргахад тань тестийн үнэлгээнд суурилсан мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлнэ.
Дэлгэрэнгүй
Previous
Next
БИДНИЙ ЗОРИЛГО

Байгууллагын амжилтад хувь хүмүүсийн үзүүлэх нөлөөг тодорхойлж, АЖИЛЧДЫН ажлын байран дахь гүйцэтгэлийг сайжруулахад психометрик тестийн үнэлгээгээр мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Бид хэн бэ?

Стандартчилагдсан психометрик үнэлгээний тестийг хэрэглээнд нэвтрүүлж буй анхдагч мэргэжлийн байгууллага.

Биднийг сонгох шалтгаан?

Цахим үнэлгээний ухаалаг шийдлийг ашиглан хүнээ таньж зардлаа бууруул, цаг хугацаагаа хэмнэ.

БИЕ ХҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ

Бие хүний үнэлгээний тестүүд нь: Хувь хүний зан төлөв, хувийн онцлог, давуу болон сул тал, ноёлох зан чанарыг илрүүлнэ.

ОЮУН УХААНЫ ҮНЭЛГЭЭ

Оюун Ухааны Итгэлцүүр тестүүд нь хувь хүний IQ, EQ чадварын түвшин, хэл ярианы болон хэл ярианы бус оюун ухааны чадваруудын түвшинг тодорхойлно.

МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР, КАРЬЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Эдгээр тестүүд нь мэргэжлийн ур чадварын түвшинг илрүүлж, тухайн ажлын байранд тохирох, эс тохирох карьерийг үнэлдэг.

ХАНДЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ

Хандлагын үнэлгээний тестүүд нь хамт олон, багт гүйцэтгэх үүрэг роль, ажил мэргэжилдээ хандах хандлагыг илрүүлдэг.

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үнэлгээ нь хувь хүний болон байгууллагын ажилчдын стресс, түгшүүр, депресс буюу сэтгэл гутралын түвшинг тогтооно.