ӨӨРИЙГӨӨ Ч ОЙЛГОХОО БАЙСАН ҮЕД ХЭНД ХАНДАХ ВЭ?

ӨӨРИЙГӨӨ Ч ОЙЛГОХОО БАЙСАН ҮЕД ХЭНД ХАНДАХ ВЭ? Сэтгэлзүйн зөвлөгөө гэж юу болох сэтгэлзүйн тусламж, үнэ тариф, яагаад сэтгэл судлаачид хандах ёстой талаар зөвлөлөө. СЭТГЭЛЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Зарим тохиолдолд асуудал болгон бэрхшээл байдаггүй, мэдээж мэдээлэл авах өөрийнхөө танин мэдэхүйн онцлогийг мэдэх зорилгоор сэтгэлзүйчэд хандаж болно шүү дээ. Жишээ нь мэргэжлээ хэр зөв…

Read more

ШӨНӨ ХАНГАЛТТАЙ САЙН НОЙР АВАХ НЬ ХҮҮХДЭД ЯАГААД ЧУХАЛ ВЭ?

ШӨНӨ ХАНГАЛТТАЙ САЙН НОЙР АВАХ НЬ ХҮҮХДЭД ЯАГААД ЧУХАЛ ВЭ? …Хүүхэд хангалттай сайн нойр авахгүй байх нь хүүхдийн дархлааны системийг гэмтээж танин мэдэхүйн чадвар болон зан үйлд нь өөрчлөлт оруулах эрсдэлтэй… Насанд хүрэгчид шөнөдөө хангалттай нойр авч чадаж байгаа нь ой тогтоолт хэвийн, эрч хүчтэй, сэтгэл хөдлөлийн хувьд тогтвортой байдлаар илэрдэг бол хүүхдүүдийн хувьд танин…

Read more

СЭТГЭЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨН БА МЭДРЭМЖИЙН МӨН ЧАНАР

СЭТГЭЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨН БА МЭДРЭМЖ Сэтгэлийн хөдөлгөөн мэдрэмж нь: – Субьектив шинжтэй – Ханамж эсвэл үл ханамжийг үүсгэдэг – Орчинтойгоо харилцах үйлдлийг тусгадаг –  Мөш олон төрлийн – Физиологийн үндэс: –  Лимбийн тогтолцооны ажилгаа – Ретикуляр формацийн ажилагаа – Цусанд адреналин орно – Тархины гадрын духан хэсгий ажиллагаа – Дохионы 2-р хэсгий ажиллагаа

Read more