ТАЛАНТЫГ ТАНИНА
Байгууллагын хөгжилд хувь нэмэр оруулах Талантыг хайж олох, сонгон шалгаруулах, карьер ахиулах
ТАЛАНТ АНАЛИТИК
Хэмжилт-Тайлагнал-Дүгнэлт-Зөвлөмж
ТАЛАНТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
Ажлын байран дээр хүмүүсийн зан үйлийг таних замаар үйл ажиллагааг амжилтанд хүргэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд тусална.
Previous
Next

ТАЛАНТЫГ ТАНИХ TALANT ACQUISITION

m001-1

Байгууллагын хөгжилд хувь нэмэр оруулах талантыг ажил горилогчдын дундаас олох, зөв хүнээ сонгон шалгаруулахад тань Найдварт-Баталгаат-Тохирц чанар хангасан сэтгэлзүйн тестээр үнэлгээ хийж мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлнэ.

БИЕ ХҮНИЙ ОНЦЛОГИЙГ ТАНИна

Бие хүний байгалиас заяасан өгөгдөл, дахин давтагдашгүй онцлогийг танина.

АЖЛЫН ТОХИРЦ

Ажлын байранд нийцэх талантыг таньж, сонгон шалгаруулснаар ажлын гүйцэтгэл сайжирна.

ХҮН КАПИТАЛАА ТАНИНА

Хүн капиталынхаа ур чадварыг таньж хөгжүүлснээр байгууллага хүчирхэгжинэ.

ЗАН ТӨЛВИЙН ТОХИРЦ

Байгууллагын үнэт зүйл, соёлд нийцэх талантыг олоход тусална.

ТАЛАНТ АНАЛИТИК TALANT ANALYTIC

m002

ХЭМЖ-ДҮГНЭ-ШИЙДВЭРЭЭ ГАРГА

ТАЙЛАГНАЛ

Тестийн тайлагналыг байгууллага, баг, хувь хүн тус бүр дээр бичиж, үр дүнгийн анализ хийж тайлагнана.

ХЭМНЭЛТ

Тохирохгүй ажилтныг ажлын байран дээр ажилуулах ашиглалт, сургах удирдлага, санхүүгийн зардал, цаг хугацааг хэмнэж өгнө..

АСУУДАЛ

Тайлагналын үр дүнд хувь хүн, баг, байгууллагад хаана ямар асуудал байгааг оношилж илрүүлнэ.

ШИЙДВЭР

Дэмжвэл зохих талантыг олох, карьер ахиулах, ажлын байран дээр тогтвортой барих, багийг зөв бүрдүүлэхэд тань мэдээллийн суурь болно.

ТАЛАНТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ TALANT DEVELOPMENT

Ажлын байран дахь хүмүүсийн зан үйлийг таних замаар үйл ажиллагааг амжилтанд хүргэх, ажлын бүтээмжийг нь нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг болно.

Сургалтын хэрэгцээ

- Байгууллагын гишүүдийг чиглүүлэх, сэдэлжүүлэх - Талантыг идэвхжүүлж, хөгжүүлэх - Манлайлагчдыг чадавхжуулах сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалт хийхэд тань хамтран ажиллана.

Соёл

Байгууллагын үнэт зүйл, хэм хэмжээг хүлээн зөвшөөрч, байгууллагын соёлыг өөрийн зан үйл болгож байгууллагын амжилтыг урагшлуулж чадах баг, багийн гишүүдийг төлөвшүүлэхэд тань дэмжинэ

Хөгжүүлэлтийн хэрэгцээ

Дэмжих талантуудыг чадавхжуулах, сул гүйцэтгэлтэй ажилтанг засах, талантыг идэвхжүүлэх, сэдэлжүүлэх хэрэгцээг тодорхойлно.

Арга зүйн суурь

Хувь хүн, баг, байгууллагыг хөгжүүлэх арга зүйн мэдээллийн суурь болно