Манай санал болгож буй сэтгэл зүйн үнэлгээний багажууд нь Америкийн Сэтгэл Судлалын Холбоо (APA), Британийн Сэтгэл Судлалын Холбоо (BPS), Олон Улсын Тестийн Комиссоос (ITC) хүлээн зөвшөөрөгдсөн сэтгэлзүйн, клиникийн, боловсролын тестүүдийг Монгол хүн, Монгол хүүхэд дээр судлан, статистик анализ хийж, психометрик төлөв байдлыг тогтоон Монгол хүний нас, сэтгэл зүй, хэл, соёлын онцлогт тохируулан стандартчилсан тестүүд бөгөөд сэтгэц хэмжил зүйн психометрик судалгаанд суурилсан шинжлэх ухааны баталгаат чанартай багаж хэрэгслүүд болно.

Бид одоогийн байдлаар Бие хүний үнэлгээний 3 тест, Оюун ухааны чадварын 6 тест, Мэргэжил ур чадварын үнэлгээний 4 тест, Хандлагын үнэлгээний 3 тест, Сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үнэлгээний 3 тест, нийт 19 тестийг хэрэглээнд нэвтрүүлж, онлайнаар тестийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

ОНЛАЙН ТЕСТ

Цаг хугацаа, мөнгө хэмнэнэ

Ач холбогдол

Таны үнэт цаг, мөнгийг хэмнэж, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ

ОНЛАЙН ТАЙЛАГНАЛ

Шууд үр дүн

Ач холбогдол

Цаасны хэрэглээнээс бүрэн татгалзсан байгальд ээлтэй .

Шуурхай

Дэлхийн хаанаас ч, хэзээ ч бөглөх боломжтой 24/7

Ач холбогдол

Дэлхийн хэмжээнд хүртээмжтэй.

Хүртээмжтэй

Ямар бэрхшээлтэй байхаас үл хамааран хэн ч бөглөх боломжтой.

Ач холбогдол

Дэлхийн хэмжээнд хүртээмжтэй.

Бие хүний үнэлгээ

Монголын бие хүний төрх байдлын MPTI тест 

Бие хүний 16 хэв шинжээс аль нь танд давамгайлж байгааг тодруулах бөгөөд таны сул болон давуу тал, хувь хүний онцлогийг илрүүлнэ.

12-17 хүртэлх өсвөр насны хүүхдүүд онлайнаар энэхүү тестийг бөглөөд өөрийн давуу тал, зан араншингийн онцлогт тохирсон мэргэжлийн чиг баримжааг мэдэж авах боломжтой. 

Хувь хүний зан төлөв, хувийн онцлогийг тодорхойлох Их тав (BIG FIVE) тест.

Хувь хүний ноёлох 4 зан төлөвийг илрүүлэх тест.

Оюун ухааны итгэлцүүр

Америкийн Сэтгэл судлаач Даниел Гоулманы EQ тест нь Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны дараах 5 домейний 23 бүрэлдэхүүнийг тодорхойлдог.

ТЕСТИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ:

1.Өөрийгөө ойлгож ухамсарлах чадвар

2. Өөрийн сэтгэл хөдлөлөө удирдан зохицуулах чадвар

3.Өөрийгөө сэдэлжүүлэх чадвар

4.Бусдыг ойлгож мэдрэх Эмпати чадвар

5. Нийгмийн харилцааны ур чадваруудыг илрүүлнэ.

Оройн зайн чадварыг тогтоох хэл ярианы бус оюун ухааны итгэлцүүр Spatial Reasoning IQ тест.

Тооны учир шалтгаанжуулалтын чадварыг тогтоох хэл ярианы бус оюун ухааны итгэлцүүр Numeric Reasoning тест.

Сэтгэл судлаач Бароны EQ тест нь 20 гаруй жилийн судалгаан дээр үндэслэн дэлхий даяар 110,000 гаруй хүн дээр туршсан Buros Mental Measurement Yearbook-д хянагдсан сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааны анхны хэмжүүр юм. Хувь хүний сэтгэлийн хөдлөлийн оюун ухааны дараах 5 домейны 15 бүрэлдэхүүнээр тодорхойлдог. 

 1. Өөрийгөө хүртэхүйн оюун ухаан
 2. Өөрийгөө илэрхийлэх оюун ухаан
 3. Харилцааны оюун ухаан
 4. Шийдвэр гаргах оюун ухаан
 5. Стрессийг даван туулах оюун ухаан

Хэл ярианы учир шалтгаанжуулах чадварыг тогтоох оюун ухааны Verbal Reasoning тест.

Логик учир шалтгаанжуулах чадварыг тогтоох  хэл ярианы бус оюун ухааны итгэлцүүр Logical Reasoning тест.

МЭРГЭЖИЛ УР ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ

Механикийн учир шалтгаанжуулах оюун ухааны чадварын тест

Диаграмм – учир шалтгаанжуулах оюун ухааны чадварын тест

Борлуулагчийн ур чадварыг үнэлэх тест

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа, карьер хөгжлийн тест

ХАНДЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ​

Багт гүйцэтгэх дүрийг тодруулах Белбиний тест

Ажилчдын байгууллагадаа хандах хандлага, байгууллагын үнэнч байдлын тест

Multifactor Leadership Questionnaire – Манлайллын олон талт асуулга

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЭРҮҮН МЭНД​ИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үнэлгээ: Стрессийн түвшин тогтоох тест

Сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үнэлгээ: Түгшүүрийн түвшин тогтоох тест

Сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үнэлгээ: Депресс буюу сэтгэл гутралын түвшин тогтоох тест

ТЕСТ АВАХ ЗААВАР:

 1. Вэб сайтад бүртгэл үүсгэж нэвтэрнэ.
 2. Тестээ сонгоно
 3. Төлбөрөө төлж тест бөглөх код авна
 4. Тестээ бөглөнө
 5. Таны сонгосон тестээс хамаарч үр дүн, тайлагнал нь 5-10 минутад таны бүртгүүлсэн имэйл хаягаар илгээгдэнэ. 

Энгийн

Хувь хүнд зориулсан
n/a
 • 24/7 онлайнаар бөглөх боломжтой
 • Хэрэглэхэд хялбар
 • Сэтгэлзүйн зөвлөгөө

Төлбөрт

Хувь хүн
n/a
 • 24/7 онлайнаар бөглөх боломжтой
 • Тайлагнал
 • Сэтгэл зүйн зөвлөгөө
Popular

Байгууллага

Байгууллагад зориулсан
n/a
 • 24/7 онлайнаар бөглөх боломжтой
 • Personal Assistance
 • Free Updates