бид юу хийдэг вэ.

БАЙГУУЛЛАГАД БОЛОН ХУВЬ ХҮНД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан Талантыг таних, аналитик, хөгжүүлэлтийг мэргэжлийн өндөр төвшинд үзүүлдэг.

Мөн бид өөрсдийн 11 жилийн хугацаанд Монгол хүний бие физиологи, сэтгэл зүйн судалгааны үндсэн дээр боловсруулсан Талант таних үнэлгээний багаж хэрэгсэлээр хувь хүн, байгууллагад үйлчилж байна.

Талант таних, аналитик, хөгжүүлэлтийн үйлчилгээг авсанаар танай байгууллагын хүний нөөцийн салбарт шинэ ажилтангуудыг зөв таньж авах, ажилтангуудын стрессийг төвшинг таньж мэдсэнээр ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, хөгжүүлэх боломжтой ажилтангуудын ур чадварыг дээшлүүлж илүү амжилтанд хүргэх зэрэг эерэг нөлөөг бий болгодог.

team1

Байгууллагын амжилтанд хувь хүмүүсийн үзүүлэх нөлөөг тодорхойлж, ажлын байран дахь гүйцэтгэлийг сайжруулахад психометрик тестийн үнэлгээгээр мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

 • Судалгаа шинжилгээнд суурилдаг
 • Баталгаатай хэмждэг
 • Монгол соёлд нутагшуулсан
 • Дэлхийн жишиг үнэлгээ
 • Психометрик баг
 • Стандарт загвар

Дэлхийн жишигт нийцсэн психометрик нэрийн багаж хэрэгсэл, үйлчилгээг монголын байгууллагуудад хүргэнэ.

Монгол улсад стнадарчилсан үнэлгээний тестийг хэрэглээнд нэвтрүүлж буй анхдагч мэргэжлийн байгууллага юм. Талантыг сонгон шалгаруулах, бүрдүүлэх, ажлын байранд чадавхжуулах шийдвэрээ итгэлтэй оновчтой гаргахад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлнэ.

ТАЛАНТЫГ ТАНИХ

Байгууллагад зориулсан үйлчилгээ

Байгууллагын хөгжил нь хүнээ танихаас эхтэй. Байгууллагын хөгжилд хувь нэмэр оруулах хүмүүсийг ХАЙЖ ОЛОХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХАД тань сэтгэлзүйн найдварт-баталгаат-тохирц чанар бүрдсэн тестээр оношлож үнэлэхэд бид туслана.

БИЕ ХҮН ОНЦЛОГОО ТАНИНА: хүний байгалиас заяагдсан өгөгдөл, дахин давтагдашгүй онцлогийг танихад туслана.

ХҮН КАПИТАЛАА ТАНИНА: хүн капиталыг таньж, хөгжүүлж байгууллага хүчирхэгжинэ.

АЖЛЫН ТОХИРЦ: Тохирох талантыг сонгосноор ажлын байран дахь гүйцэтгэл сайжирна.

ЗАН ТӨЛВИЙГ ТОХИРЦ: Байгууллагын үнэт зүйл, соёлд нийцэх талантыг олоход туслана.

ТАЛАНТ АНАЛИТИК

Байгууллагад зориулсан үйлчилгээ

ХЭМЖИЛТ – ДҮГНЭЛТ – ТАЙЛАН – ЗӨВЛӨМЖ

СУДАЛ – ХЭМЖ – ДҮГНЭ – ШИЙДВЭРЭЭ ГАРГА

ТАЙЛАГНАЛ: Тестийн үнэлгээний тайлагналыг хувь хүн, баг, байгууллага дээр үр дүнгийн анализ хийж тайлагнана.

АСУУДАЛ: Тайлагналын үр дүнд хувь хүн, баг, байгууллагын хаана асуудал байна түүнийг олж харна

ХЭМНЭЛТ: Тохирохгүй ажилтныг ажлын байран дээр ажиллуулах ашиглалт, сургах удирдлага, санхүүгийн зардал, цаг хугацааг хэмнэж өгнө.

ҮНЭЛГЭЭ: Дэмжих талантуудыг сонгох, карьер өсгөх, багийг зөв бүрдүүлэх, ажлын байран дээр тогтвортой барих шийдвэр гаргахад тань психометрик үнэлгээний ухаалаг шийдэл мэдээллийн суурь болж өгнө.

ТАЛАНТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Байгууллагад зориулсан үйлчилгээ

Ажлын байрандах хүмүүсийн зан үйлийг таних замаар үйл ажиллагааг амжилтад хүргэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд туслана.

СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЦЭЭ:

Байгууллагын гишүүдийг чиглүүлэх, сэдэлжүүлэх

Талантыг идэвхжүүлэх, хөгжүүлэх

Манлайлагчидыг чадавхжуулах сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтан дээр хамтран ажиллах боломжтой

ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЦЭЭ

Дэмжих талантуудыг чадавхжуулах, сул гүйцэтгэлтэй ажилтныг засах, талантыг идэвхжүүлэхэд психометрик үнэлгээний ухаалаг шийдэл танд мэдээллийн суурь болж өгнө.

АРГА ЗҮЙН СУУРЬ:

Хувь, баг, байгууллагыг хөгжүүлэх арга зүйн мэдээллийн суурь болно.

СОЁЛ:

байгууллагын соёл гэдэг тухайн байгууллагын бие хүний төрх буюу зан төлөв төдийгүй байгууллага амжилттай байх гол түлхүүр юм. Байгууллагын үнэт зүйл, хэм хэмжээг хүлээн зөвшөөрч, байгууллагын соёлыг өөрийн зан үйл болгон байгууллагын амжилтыг урагшлуулах байгууллагын иргэнийг төлөвшүүлэхэд тань дэмжнэ.

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байгууллагад зориулсан үйлчилгээ

 • Ажилчдын сэтгэцийн эрүүл мэндийн хямрлаас үүсэх асуудлууд ба зардал
 • Санал болгож буй шийдэл
 • Шийдэл: Сэтгэцийн эрүүл мэндийн /СЭМ/ тест
 • Үнэлгээний үе шат, үнэлгээний давтамж
 • Үнэлгээний үйл явц,  СЭМ Үйлчилгээ-Intervention
 • Үнэлгээ ба анализ
 • Шалгуур: Үнэлгээний үр дүн-Аналитик
 • БСЭМЗҮ-ний үр дүн
 • Байгууллагын СЭМ-ын үнэлгээний үр дүн-Жишээ
 • Байгууллагын СЭМ Зөвлөх үйлчилгээний –Жишээ давтамж

БИДНИЙ ОНЦЛОГ

БАТАЛГААТ-НАЙДВАРТ-ТОХИРЦ ЧАНАР ХАНГАСАН

МЭРГЭШСЭН БАГ ХАМТ ОЛОН

Талант аналитик, тайлагналыг мэргэжлийн сэтгэл зүйч, психометрикчдийн баг боловсруулдаг.

ИННОВАЦИД СУУРИЛСАН

Бид мэдээлэл технологи, хиймэл оюун ухааныг түшиглэсэн дэвшилтэт технологи ашигладаг

МОНГОЛ ХҮНД ТОХИРСОН

Монгол хүний нас бис сэтгэлзүйн олон жилийн судалгаан дээр тулгуурлан тохируулж стандарчилсан

Психометрик анализ тулгуурласан

Олон улсын сэтгэлзүйн судалгаанд амжилттай ашиглагдаж байгаа Психометрик анализ дээр тулгуурлагдсан

МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙТЭЙ

Бид хамтран ажилдаг хувь хүн байгууллагын нууцыг чандлан хадгалах тал дээр мэргэжлийн ёс зүй баримталдаг.

0
АЖЛЫН ЦОГЦ ЧАДАМЖ
0
АЖЛЫН ЗАН ТӨЛӨВ
0
БИЕ ХҮНИЙ ТӨРХ
0
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЧАДВАР
0
АЖИЛ МЭРГЭЖИЛ
0
ПСИХОМЕТРИК ТЕСТ

ТАЛАНТ ТАНИХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ ASSESSMENT INSTRUMENT

БИЕ ХҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ

MPTI тест BIG 5 тест DICS тест болон бусад
- Хувь хүний зан төлөв, хувийн онцлогийг тодорхойлно. Хувь хүний ноёлох 4 зан төлвийг тодорхойлно

ОЮУН УХААНЫ ИТГЭЛЦҮҮР

- Даниел Гоулманы EQ тест - Мангалын EQ тест - Бароны EQ тест болон бусад
Монголын Сэтгэлийн Хөдөлгөөний Оюун Ухааны Итгэлцүүр, Хэл ярианы бус оюун ухааны итгэлцүүр,Хэл ярианы оюун ухааны итгэлцүүр

МЭРГЭШЛИЙН УР ЧАДВАР, КАРЬЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Mechanical Reasoning test болон бусад
- Механикийн учир шалтгаанжуулалтын тест - Диаграммын учир шалтгаанжуулалтын тест - Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа, карьер хөгжлийн тест - Борлуулагчийн ур чадварын тест

ХАНДЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ

- Belbin Team Roles - Commitment Assessment - MLQ болон бусад
- Белбиний багт гүйцэтгэх дүр - Үнэнч байдлын тест - Манлайллын олон талт асуулга

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Стресс, түгшүүр, депресий тестүүд
- Стрессийн түвшин тогтоох тест - Түгшүүрийн түвшин тогтоох тест - Депресс буюу сэтгэл гутралын түвшин тогтоох тест

МАНАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАГСАД

Бид хамтран ажиллагч байгууллагадаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн